@rtikel 8
 
25 juni 2006
 
debattsidan.com
Av Filip Björner
Läs även mina tidigare artiklar
 
 
 
     


Startsidan       #       Ämne: Förintelser       #       Ämne: Förintelser       #       Startsidan 
 
    Den nya judeutrotningen
 
 
Helt i slutet av seminariet...
...ställer jag min enda officiella fråga till en av deltagarna. Jag ställer den till Xu Wenli, som är ordförande för CDP (China Democracy Party). Min fråga lyder: "Kan man idag säga att falungongarna är för President Hu vad judarna var för Hitler?"
 
Den svenska tolken, som gissningsvis själv är född i Kina, översätter min fråga till smattrande kinesiska. Xu Wenli lyssnar allvarligt. Därefter tittar han på mig och svarar: "Ja, absolut. Så är det. Journalisterna i Väst har ännu inte förstått vad det är som pågår, men det handlar om ohyggliga övergrepp och massmord. Vittnesmålen är samstämmiga."
[1]
 
Jag tänker snabbt på Rwanda och Darfur, samt också på det som tidigare skedde i Algeriet och Nordkorea. Hur mycket orkar journalisterna ta till sig? Hur många saker orkar de fokusera på samtidigt? Och var går gränsen för den nivå där vi allihopa trubbas av, och hellre fokuserar på sådant som nya biofilmer och VM i fotboll?
Jag tänker också på Arvid Fredborgs bok, Bakom Stålvallen, som publicerades 1943. Jag minns hur märkligt det var att läsa den nästan 50 år efter andra världskrigets slut och notera att först långt, långt ut i boken kom ett omnämnande av judar som tillfångatogs och som transporterades bort från Berlin. Och helt fragmentariskt och abrupt kom också ett återgivet vittnesmål som handlade om hur judar i Baltikum hade avrättats vid ett staket, där de fick stå i kö tills någon sköt dem genom ett hål i staketet. De som läste den boken 1943 kan inte utan vidare ha förstått proportionerna i det ohyggliga som då ägde rum.
 
Levande reservdelar
I Kina handlar det nu om tusentals människor som spärras inne i ett system av fängelser och lägeranrättningar, där de bildar en levande kroppsreservoar för organtransplantationer. När någon behöver en njure, en lever eller ett hjärta så letar myndigheterna i reservoaren efter en person som har de rätta egenskaperna för att fungera som ofrivillig donator. Hon som matchar de egenskaper som man i förväg har klassificerat genom att kartlägga hennes DNA hamnar på operationsbordet. Hon ligger där livs levande, och får bara en enkel lokalbedövning innan de sticker knivarna i henne. De skär upp henne och tar ut ur hennes levande kropp det organ som behövs. Det är på det sättet som de så snabbt kan bemöta den stora efterfrågan som finns på kroppsmatchande organ med rätt vävnadstyp.
Ett hjärta uppges kosta från 40.000 dollar till 125.000 dollar, beroende på. Marknadspriset för en njure kan variera från 30.000 dollar till 70.000 dollar. Ofta måste minst hundra människor testas för att man skall hitta ett enda hjärta som kan fungera, så att det kan transplanteras in i den nya värdkroppen utan att stötas bort av den nya kroppens immunförsvar.
Reservoaren består av kidnappade, fängslade och internerade falungongare. Det är de som nu är de nya judarna, inte i Nazityskland utan i Kommunistkina.
 
Det är inte enbart falungongare som förföljs och likvideras av kommunisterna, lika lite som det enbart var judar som utrotades av nazisterna. Men liksom judarna var de som av nazisterna förföljdes mest och som utsågs till statens främsta fiender, så inriktar sig nu kommunisterna i första hand på att utrota falungongare som i propagandan utmålas som fördärvliga.
Det var inte så lätt för omvärlden att förstå vad som pågick i Hitlers Tyskland, och det är inte så lätt att förstå vad som nu sker i Hos Kina.
 
Många journalister lurades i tiden efter november 1941 då de första judarna transporterades till Teresienstadt som var ett kombinerat getto och koncentrationsläger. I nazipropagandan utmålades det som ett judiskt mönstersamhälle som lämpade sig för inspektioner av Röda Korset.
Samma kritiska frågor som borde ha ställts direkt just där och då, bör omvärlden ställa nu. Hur kommer det sig att det finns vittnesmål om ett sjukhus i Liaoningprovinsen i Kommunistkina dit falungongare ofrivilligt bara kommer in, men ingen någonsin har sett någon av de intagna komma levande ut igen?
Det var först med bilderna från Auschwitz 1945 som omvärlden började ana vidden av det som inträffat i Europa under Naziväldet. Det var så dags då, efter att nazismen redan fallit. Skall historien upprepa sig? Måste Kinakommunismen falla innan omvärlden börjar bry sig? Eller finns det några journalister som redan nu är beredda att läsa vittnesmål och forska i det material som tyder på att en ny folkutrotning äger rum i Kommunistkina?
 
Låt oss nu bekanta oss något med några av vittnesmålen.
 
60.000 förfalskade dokument
En militärläkare från Shenyang beskriver den 1 maj i år en upptäckt av 60.000 dokument där personer med falska identiteter "frivilligt" undertecknar att de donerar bort sina egna kroppsorgan. En del av dokumenten gäller hjärttransplantationer, och flera av dem är undertecknade med samma persons handstil. [2]
Dessa dokument lagras i 18 månader varefter de förstörs. Dokumenten förvaras på provinsnivån i militära regioner. Och ingen får granska dem utan särskilt tillstånd av kommunistpartiet.
Vidare föreligger instruktioner, närhelst en organtransplantation inte är successfull, att förstöra det identitetsförfalskade donationsdokumentet inom 72 timmar.
Vad värre är: instruktioner finns också om att kropparna skall kremeras även i de fall då donatorn fortfarande lever.
Militära administratörer övervakar denna process, och de har befogenheter från kommunistpartiet att arrestera, kvarhålla och avrätta alla läkare, poliser, militärpoliser och andra personer som knystar om denna hemlighet till yttervärlden.
 
Det är tusentals falungongare som bildar stommen i organtransplantationsreservoaren. De kidnappas i lokala tillslag och det förekommer att de i grupper forslas iväg med järnvägstransporter som sker på nätterna.
 
En vilken som helst person i transplantationsreservoaren som identifieras som en matchande resurs för en specifik organtransplantation blir vidaretransporterad från ett fängelse, ett arbetsläger, ett interneringscenter eller från ett koncentrationsläger. Det är vid denna tidpunkt som någon av de i förväg upprättade dokumentförfalskningarna kommer till användning. I den administrativa hanteringen raderas personens riktiga namn ut och ersätts med en kod som korresponderar mot ett av de falska dokumenten som utges för att vara underskrivet av en frivillig organdonator.
Den utplockade individen får höra att hon skall genomgå en fysisk undersökning. Efter undersökningen får hon lokalbedövning, och därefter plockas ett eller flera organ ut ur hennes fortfarande levande kropp.
Av säkerhetsskäl utelämnas alla detaljer beträffande den militära personalens aktiviteter.
 
Det rapporteras också om hur de inblandade läkarna avtrubbas inför sina egna bestialiska handlingar. När de skär ut organ ur en levande människas kropp för första eller andra gången, så blir många av dem illamående. Men efter några hundra eller några tusen operationer förändras detta. De blir känslomässigt förhärdade, eller kanske snarare känslomässigt blockerade, då de känner sig indifferenta inför det att plocka ut organ ur levande människokroppar och att kremera levande människor.
 
Efter år 2000 beräknas att mer än 85% av alla världens levande organtransplantationer har utförts i Kommunistkina. Denna uppskattning härrör sig från ett dokument som har upprättats av en militär kommission. Och några personer blev utnämnda till generaler för sina "bragder" inom detta område.
Alltihopa administreras militärt, under kommunistpartiets överinseende, och det finns flera militära anläggningar i Kommunistkina som är regelrätta koncentrationsläger, som ingår i den stora organtransplantationsreservoaren.
 
Extremt snabba leveranser
Ett annat vittne om utrotningen av falungongare (som inte själv är falungongare) är den japanske tv-journalisten Peter. Han reste runt i stora delar av Kommunistkina år 2003 då ett utbrott av SARS ägde rum. Han vittnar om hur den djupa och utbredda statskorruptionen fungerade i flera provinser, medan han undersökte allt han kunde hitta om SARS under åren 2003-2006: [3]
"I finally verified a horrible fact concealed in the Sujiatun District. That is, in the affiliated facilities of the Liaoning Province Thrombosis Treatment Center of Integrated Chinese and Western Medicine, more than 6.000 illegally arrested Falun Gong practitioners were onced detained. During that period, their corneas, organs and bone marrow were removed live for organ transplantation operations. Their hair, skin, and even their fat were sold. Whatever remained was thrown into the crematory at the hospital to destroy the evidence."
 
Detta vittne framträdde den 20 april i år. Han berättar också om de internetbaserade annonser han har läst om organtransplantationer, som t.ex. att CITNAC (The China International Transplantion Network Assistance Center) utlovade på en engelsk webbsajt att det bara tar mellan en vecka och en månad att hitta lämpliga organ. Detta är sensationellt i jämförelse med den normala väntetiden på två år. Och man måste betänka att ett organ utanför en människokropp endast kan överleva i ett till två dygn, samt ännu kortare tid för ett hjärta.
Utifrån denna kunskap konsulterade Peter några patologer och läkare som är experter på organtransplantationer. De bekräftade att detta endast är möjligt i fall det finns en levande organreservoar i området kring staden Shenyang, för att ett vävnadsmatchande organ skall kunna upphittas på så kort tid.
Peter har även ringt till några hospital i Beijing- och Shenyang-områdena. Och flera läkare har då öppet erkänt att deras organresurser härrör sig från levande och friska människor. Några av dem erkände dessutom att organreservoaren bestod av falungongare.
Annonserna för njurar och andra kroppsorgan från Kommunistkina är nu vanliga på internet, och oaktat uppgiften om att mer än 85% av alla världens organtransplantationer sker i Kina så är det uppenbart att Kommunistkina har blivit världens största leverantör av levande mänskliga kroppsorgan, samt att kommunisterna har specialiserat sig på snabba leveranser.
 
Systematisk utrotning
Ytterligare ett vittne, Anna, framträdde den 20 april i år. Hennes exmake var kirurg vid ett sjukhus i Liaoningprovinsen. Hon själv arbetade där med statistik. Och hon berättar att hon fann ett koncentrationsläger inom sjukhusområdet. [3]
När hennes exmake slutade ta organ från falungongare var det nära på att han blev avrättad, och hon själv har flytt från den faran. Exmaken tog organ från falungongare, varav flera var levande när ingreppen gjordes. Detta höll han på med fram till år 2004.
 
"I have exposed the shocking news that this hospital removed organs, such as livers and corneas, from a large number of living Falun Gong practitioners. Some practitioners were still breathing after their organs were removed against their will, but they were thrown into the hospital’s incinerator anyway. The hospital’s incinerator in the boiler room was also used as a crematory oven.
Some of the practitioners were frail and others were very healthy and robust. Because the police kidnapped these Falun Gong practitioners without any search warrant, they didn’t have any identification with them. So far no Falun Gong practioner has come out alive. Of several thousand Falun Gong practitioners there, many have their kidneys, corneas and skin removed and their bodies exterminated to destroy the evidence. […]
The organs removed from a living human being fetch a much higher price than those from a dead body. After the live organ removal, some Falun Gong practitioners were still alive and breathing, but some of their bodies were directly thrown into the crematory oven. No trace of their bodies is left."
 
Annas detaljrika vittnesmål handlar också om fängelser där falungongarna hämtas, samt om områden där de kidnappas. Hon omnämner även ett utrotningsläger dit en del av de falungongare skickas som överlever en första organstöld ur deras kroppar: "…they were transferred to Sujiatun Extermination Camp for additional torture until their organs were removed and their bodies cremated." Förmodligen hänger denna procedur ihop med att det finns olika prisklasser för olika organ, och att även organ från döda människokroppar har sitt pris.
 
Det pågående folkmordet sker på flera sjukhus. Varje inblandad läkare riskerar dödsstraff för att prata om det. Detsamma gäller för de män och kvinnor som fyller och tömmer krematorieugnarna, och delaktigheten i kriminella handlingar är ytterligare ett skäl för dem att hålla tyst:
"The workers in our hospital’s boiler room were destitute when they first came. After a while, they stocked up a large number of watches, rings and necklaces. They removed this jewelry from Falun Gong practitioners before throwing them into the crematory oven. According to our hospital’s staff members, some practitioners were thrown into the crematory oven before they died. These poor Falun Gong practitioners…"
 
Anna skilde sig från sin exmake, trots att han hade avsagt sig arbetet och riskerade dödsstraff. Hon orkade inte leva med en man som hade sådana förbrytelser på sitt samvete. Hans avbön kunde inte rädda deras äktenskap, hur mycket han än ångrade sina gärningar: "My ex-husband had the habit of keeping a diary. There is an entry in his diary. Once when a patient lost consciousness, he cut open her clothes with a scissor. A package fell from her pocket. My husband opened it and found a small box inside. Inside the box were a lucky charm with Falun Gong’s symbol and a note. The note says, ’Mommy, Happy Birthday.’ My husband was completely devastated."
 
Medias ansvar
Ja, den mänskliga ondskan skördar nya offer. Det pågår ett nytt folkmord i Kommunistkina. Många av dem som förintas är falungongare. Kanske är det ett litet folkmord, jämfört med tidigare massmord utförda av kommunister och nazister. Men det är troligen ett betydligt större folkmord än det som ägde rum i Srebrenica under juli månad 1995 eller det folkmord som ägde rum i Halabja den 16 mars 1988, eller den slakt som skedde i flyktinglägren i Shabra och Shatila mellan den 16-18 september 1982. Och oaktat storleksordningen finns det ingen rimlig anledning för västerländska medier att ignorera den nya folkutrotningen.
En Förintelse är alltid en Förintelse. Och därför säger jag härmed till TT, SvD, DN, Svt och andra svenska medier: Om detta må ni berätta!
 
Jag, som är ateist, anser dessutom att de internationella Human-Etiska föreningarna bör reagera mot utrotningen av falungongarna i Kina. Visst är Falun Gong både en vrickad och en farlig religion, liksom alla andra religioner är. (Och deras gula spegelvända svastika-emblem är direkt osmakligt för en västerlänning. Nazisterna betraktade medsols-svastikan som manlig och motsols-svastikan som kvinnlig.) Men detta får inte hindra oss från att försvara enskilda individers
liv och varje människas rätt att producera sin egen lycka.
Jag tycker ju också att judendomen är en farlig religion, vars monoteistiska tankegods har präglat både kristendomen och islam. Men det vore ju sjukt att blunda för nazisternas övergrepp mot judarna för den sakens skull.
Vi bör också ha klart för oss att den farligaste religion som mänskligheten hittills har skådat är marxismen, som i likhet med nazismen aldrig kan praktiseras utan att exemplifiera sin mörkaste sida     så som varande en mördarideologi.
 

* * *

Extra information
Jag skriver detta efter reaktioner jag fått på artikeln:
1) Nej Falun Gong är inte en "ras" (lika litet som judarna är det). Och med ordet "folk" i denna artikel menar jag kort och gott en grupp av människor.
2) Jo, jag vet att svastikan är en gammal symbol. Jag har studerat antikens kultur- och samhällsliv och därför sett ett antal krukor med svastikor i de s.k. "geometriska" mönstren.
Här är en länk till en sajt där Falun Gong skönskriver svastika-symboliken:
swastika-info.com
Jag finner likväl att den symbolen är osmaklig att använda i Väst, och jag bryr mig inte ett dugg om jag förolämpar någon med detta påpekande. Religiösa människor skall tåla kritiska kommentarer mot det de håller heligt, lika mycket som vi andra gör. För mig är verkligheten, fakta och den mänskliga förnuftsförmågan heliga saker.
 
* * *

Fotnoter
[
1] Seminarium anordnat av SHRIC (Supporting Human Rights In China) och CDP (China Democracy Party), måndagen den 19 juni 2006, i ABF-huset i Stockholm.

 
  Xu Wenli kallar inte sig själv för partiledare, därför att hans parti inte har haft möjligheten att hålla öppna och fria val inne i Kommunistkina. Istället titulerar han sig mera blygsamt som "huvudkoordinator" för CDP. Han är nu gästprofessor vid Brown University och han var en av grundarna av "Democracy Wall-rörelsen" 1978-1981 i Kommunistkina. Han satt fängslad i tolv år, från 1981, pga. den diskussion han startade om att bilda China Democracy Party. När partiet etablerades 1998 fängslades han på nytt och fick en ny fängelsedom på 13 år. Men med hjälp av Dui Hua Foundation lyckades Xu Wenli komma till USA 2002.

Vid SHRIC-seminariet framlades också vittnesmål om förföljelser av oppositionella uigurer och andra minoriteter och oppositionella i Kina, samt vittnesmål om hur förföljelsen av falungongarna är mycket mer omfattande än den delen av utrotningsprogrammet som handlar om de ofrivilliga organtransplantationerna. Dessutom berättades om den utbredda misären och fattigdomen på landsbygderna, om utbredd kriminalitet t.o.m. inom sjukhusadministrationerna, och om hur människor inkl. gamlingar och barn utnyttjas i det råa tvångsekonomiska systemet.
En representant för svenska Amnesty berättade bl.a. om hur man i Sverige arbetar med personliga brevskriverier till myndighetspersoner i Kommunistkina med humana vädjanden för enskilda politiska fångar.
 
[2] Denne militärdoktor framträder inte offentligt, men han har från insidan gett oss information som syr ihop de övriga vittnesmålen till en övergripande strategi, vars metodik mest av allt påminner om det som en gång i tiden styrdes från en liten oansenlig byrå av Adolf Eichmann: http://www.propagandamatrix.com/articles/may2006/020506Harvesting.htm.
 
[3a] Peter och [3b] Annie framträdde båda offentligt den 20 april i år på McPherson Square, Washington, D.C.
 
 
$ $ $

 
 


Toppen       Startsidan       Debattartiklarna  debattsidan.com är
yttrandefrihetsfundamentalistisk.
 
Yttrandefriheten förbättrar
samhällets hälsa därför
att den skyddar individens
alla andra rättigheter.
Surfning till senaste debattartikeln
7/11-1999     11/9-2006

3.407