@rtikel 17
 
10 november 2019
 
debattsidan.com
Av Filip Björner
Läs även mina tidigare artiklar
 
 
     


Startsidan       #       Ämne: Politik       #       Ämne: Politik       #       Startsidan
 
   

Vetenskaps-
förnekarna

 
De som förnekar vetenskapen...
...har en gemensam nämnare. De låter känslor, spåkulor, politiska värderingar och populistiskt kameraderi gå före faktakollen.
 
Irrationell känslostyrning
Närhelst deras förutsägelser inte överensstämmer med fakta, så ignorerar de det bara. Sanningen är för dem en smaskig låtsastårta som består av social bekvämlighet, inte ett själsförfriskande resultat av ett ansträngande arbete i form av självständiga observationer och självständigt tänkande.
 
När någon pekar på verkligheten så snörplar de med mungiporna och rynkar förnärmade på näsorna. De skakar på sina besserwisserhuvuden och serverar oss indignerade miner. Det är fakta som det är fel på, inte deras fina och uppblåsta teorier. Deras känslor är vad som avgör saken.
 
De anser sig vara många, rentav jättemånga (för om de inte är det så känner de sig obekväma), exempelvis 95%, eller 97% eller 99,99%. Och de anser att vi är få, väldigt få (för annars så känner de sig återigen obekväma).
Så känner de på sig att det måste vara, medan vi som uppskattar vetenskapen inte primärt bryr oss om hur många eller få som ingår i en åsiktsgrupp hit eller dit. För vi vill i grunden bara en sak. Vi vill titta på verkligheten och ha koll på fakta, alldeles oavsett vart det leder oss. Vi vill ha koll på fakta även när fakta ger belägg för en åsikt som enligt vetenskapsförnekarna är "fel".
 
Apokalypsen och Helvetet
Vetenskapsförnekarna har en viss förkärlek för apokalyptisk domedagstro. Socialister varnar oss för frihet, för friheten leder oss in i Marknaden. Religiösa varnar oss för egoism, för egoismen leder oss in i Helvetet. Klimatalarmister varnar oss för koldioxid, för koldioxiden leder oss in i Värmen.
 
Frihet är en god sak och Marknaden är ett namn på en plats för fredligt och rättvist handelsutbyte. Egoism är en god etik och Helvetet är en benämning på en religiös fantasi som saknar en referent i verkligheten. Koldioxid är en livgivande gas och Värmen är ibland okej.
En förhöjd global medeltemperatur skulle vara bra för växter och djur. Troligen är det också så att en förhöjd global medeltemperatur tenderar att öka koldioxidhalten i atmosfären.
 
Vetenskapsförnekarna anser sig alltid veta bäst. De bara gör det oavsett alla slags omständigheter som de måste blunda för. De vet alltid bäst, även när deras teorier och förutsägelser krockar med fakta.
Vi som däremot vet att vi inte alltid vet bäst, är i deras tycke okunniga och mindre värda. Vi    som tycker att forskningen ska få vara fri, obunden och framåtskridande    är i deras tycke extremister. Det ordet betyder att vi i vetenskapsförnekarnas ögon är mänsklighetens skräp. De anser att vi är oerhört annorlunda och har mycket "fel".
 
På samma sätt som rasister anser att vissa raser är mindervärdiga, så anser vetenskapsförnekarna att vi vetenskapsextremister är själsligt ruttna. Därför ska vi bestraffas för att vi har så "fel". Vi ska ignoreras, bortknuffas och ibland även uppmärksammas några sekunder så att vi kan få bli dränkta i fy skäms-ord. Men, så lätt är det ändå inte att bli av med vetenskapen. Det är lika svårt som det är att förbjuda små barn att vara nyfikna. Det fungerar bara ett tag.
 
Politikerstyrning eller frihet
Vetenskapsförnekarna föredrar politikerstyrd pseudovetenskap framför fri forskning. Under första halvan av 1900-talet var det populärt att vara rasist. Då subventionerade politikerna eugenetiken. Både socialister och religiösa bedårades av pseudovetenskapens märkliga rön. I andra halvlek hittade de nya pseudovetenskaper.
Just nu är det klimatmodeller som är den stora innegrejen. När modellerna slår fel så omprövas de inte, inte ännu. Istället extrapoleras de 100 och 200 år in i framtiden. Då slipper de bli synade gentemot verklighetens facit under vetenskapsförnekarnas egen livstid.
 
Vi som uppskattar fri forskning kallas klimatförnekare. Det betyder inte att vi förnekar klimatets existens eller att vi förnekar dess historiskt belagda benägenhet att variera. Det betyder bara att vi förnekar de heliga klimatmodellerna. Och de är oerhört heliga. Rentav så heliga att de är skenheliga.
 
Och visst är även vi vetenskapsälskare en slags förnekare. Vi förnekar att önsketänkande kan trumfa bort fakta. Det förnekar vi bestämt, med gott om belägg just i fakta. Vi förnekar vetenskapsförnekarnas inbillade förmåga att kunna spå framtidens klimatförändringar. Vi erkänner bara vetenskapen och verkligheten.
 
För min egen del älskar jag vetenskapen därför att jag vet att verklighetsorientering är bra för människors
liv och lycka.
 
 
Denna artikel kan diskuteras i
debattsidan.NU

 
 
$ $ $

 
 


Toppen       Startsidan       Debattartiklarna  debattsidan.com är
yttrandefrihetsfundamentalistisk.
 
Yttrandefriheten förbättrar
samhällets hälsa därför
att den skyddar individens
alla andra rättigheter.