@rtikel 18
 
12 september 2021
 
debattsidan.com
Av Filip Björner
Läs även mina tidigare artiklar
 
 
     


Startsidan       #       Ämne: Politik       #       Ämne: Politik       #       Startsidan
 
   

Infibulationstagna
tjejer måste räddas

 
För 39 år sedan...
...antog riksdagen lagen med förbud mot könsstympning av kvinnor. Den ser fin ut på pappret, men i verkligheten är den ett tomt slag i luften. Endast tre domar har fällts enligt denna fullständigt tandlösa lag, trots att flera tusen tjejer som lever i Sverige könsstympas både i Sverige och utomlands.
Det brutala brottet sker därför att det krävs av klaner, släkter och familjer. Det är ofta just de föräldrar som har till uppgift att skydda barnet som beställer brottet och som ser till att det utförs. Ingen av dem straffas och inga politiska åtgärder vidtas för att söka upp och rädda de tjejer som har utsatts för den grövsta varianten av stympning; infibulation.
I riksdagen finns åtta partier som inte vill lösa problemet. Detta gäller tyvärr även för det parti som jag själv är medlem i, dvs. Moderaterna. De har ännu inte framfört något konstruktivt lösningsförslag i riksdagen. Samtliga åtta partier ignorerar att de infibulationstagna tjejerna faktiskt kan räddas med hjälp av några få tekniskt enkla juridiska verktyg, som kan förstärka den tandlösa lagen och ge den klös.
 
Årliga obligatoriska undersökningar
Den första åtgärden som måste vidtas är årligt återkommande undersökningar av alla kvinnor under 18 år, som för det mesta bör ske i skolmiljöer. En sådan undersökning är inte ett dugg märkvärdigare än när en doktor i förskolan eller i första klass med händerna greppar tag om pojkarnas pungkulor i syfte att kolla om de ligger rätt. Den engångskollen för pojkarna är fysisk, medan den koll som årligen behöver göras för tjejer bara är okulär; den utförs alltså enbart genom att titta. Den enkla undersökningarna av tjejerna måste utföras av kvinnor med sjukvårdsutbildning.
De infibulationstagna tjejerna lever ju med bevismaterialet för övergreppen på sina kroppar, så allt som behöver göras för att upptäcka dem är en enkel årlig undersökning. Det måste lagstiftas om att dessa undersökningar ska vara obligatoriska.
 
Tvångsomhändertagande
Den andra åtgärden är att samtliga grovt könsstympade tjejer måste tvångsomhändertas. De måste få komma bort från de människor som våldför sig på dem. Omhändertagandet måste gälla åtminstone fram tills dess då deras vårdnadshavare bistår polisen med att utreda vilka personer och organisationer det är som har utfört övergreppen
 
Kirurgisk hjälp
Den tredje åtgärden är att samtliga infibulationstagna tjejer direkt ska få kirurgisk hjälp med att återställa vulva så gott det går. Även detta måste det lagstiftas om, så att det blir obligatoriskt. För idag är de flesta infibulationstagna tjejerna rädda för att få hjälp. Många av dem vet att de kommer att utsättas för tvångsgifte, och att deras män kan misshandla dem ifall de inte framstår som tillräckligt rena och ärbara.
Det förekommer att imamer som viger eller trolovar bort små tjejer gömmer sig bakom en dörr när de utför den muntliga ritualen. När ritualen utförs på det sättet, vilket bl.a. sker i Malmöregionen, så kan inte den drabbade tjejen i ett senare skede utpeka imamen inför en av landets domstolar. Det är svårt att juridiskt bekämpa tvångsgifte, men det är alltid tekniskt enkelt att bevisa att en grov könsstympning har begåtts.
Den kirurgiska hjälpen måste bli obligatorisk, därför att de hårt kuvade tjejerna inte själva vågar be om hjälp.
 
Förlorad vårdnadsrätt
Den fjärde åtgärden är att alla vårdnadshavare som vägrar samarbeta med utredningspoliser ska förlora vårdnadsrätten, samt att de i lagens mening ska betraktas som medskyldiga till brottet. Det finns nämligen inget annat juridiskt sätt att bryta ner klanernas terrorvälde över de infibulationstagna tjejerna. Dessa tjejer måste få samma starka och självklara rättsskydd som offer för pedofiler får; och vi anser ju alla att det är en självklarhet att våldtagna barn inte ska behöva bo kvar hos medhjälpare till pedofiler.
 
Utöver dessa fyra nödvändiga juridiska punkter, så måste även polisens organisation anpassas med experter som specialiserar sig på att rädda infibulationstagna tjejer.
 
Hedersvåldet i Sverige är inte en liten struntsak, och många av de infibulationstagna tjejerna utsätts för flera andra övergrepp, från tvångsgifte till inomäktenskapliga våldtäkter. Det finns ingen ursäkt för att vi underlåter att hjälpa dessa allra mest utsatta offer. Den politiska fegheten måste upphöra. Flera politiska partier måste vakna och inse att de infibulationstagna tjejerna både kan och måste räddas. Dessa tjejer har lika stor rätt till respekt för sina kroppar, för sina
liv, för sin frihet och för deras möjlighet att uppnå lycka som du och jag har.
 
 
TIPS: I Facebook finns en grupp som verkar för nolltolerans mot könsstympningar och omskärelser:

 

 
 
$ $ $

 
 


Toppen       Startsidan       Debattartiklarna  debattsidan.com är
yttrandefrihetsfundamentalistisk.
 
Yttrandefriheten förbättrar
samhällets hälsa därför
att den skyddar individens
alla andra rättigheter.