debattsidan.com
Av Filip Björner
Läs även mina tidigare artiklar
 
Detta är den senaste debattartikeln.
Publicerad onsdagen den 8 december 2021.
 
     


Startsidan       #       Ämne: Energipolitik       #       Ämne: Energipolitik       #       Startsidan
 
   

Vindkraften är ohållbar
och dessutom farlig

 
Vindkraften består inte...
...av vind, utan av betong i fundamentet, metall i tornskrovet, samt av plast, elektronik och oljor (hydaraulolja och växellådsolja). Vinden finns givetvis för evigt (frånsett att den varierar och ibland är helt stilla), men vindkraftverken har en synnerligen begränsad livstid. Efter t.ex. 20 års tid måste de rivas ner och forslas bort. Mer "hållbara" än så är inte de tusentals industrikolosserna till torn, som har byggts upp utspridda över hela Sverige, inkl. i vatten.
Vindkraften är dessutom både dyr, instabil och ineffektiv. Kostnaderna har av politiska skäl ofta gömts bort genom att delar av byggnationen, installationen och underhållet har belastats andra budgetar. Detta gäller t.ex. för de extra elnäten. Och ofta har man inte ens räknat in kostnaderna för den framtida nedmonteringen.
Men vindkraften är inte bara ohållbar, instabil och ineffektiv, den är dessutom farlig.
 
Vindkraften är farlig
Hur farlig vindkraften är, och hur än mer farlig den kan bli med åren och slitaget, förvånar många människor, när de väl sätter in sig i ämnet. Jag är själv inget undantag. Jag visste t.ex. inte att bränder var så vanligt förekommande i vindkraftverk. Men jag lärde mig att sådana bränder i regel bara omnämns i lokala nyheter, samt att de felaktigt kallas för "ovanliga", därför att journalister och brandmän inte känner till att liknande bränder förekommer på andra håll i landet och i övriga världen.
Jag lärde mig också att dödsolyckor nästan bara omnämns i lokala medier ifall det antingen har varit ett rejält pådrag med t.ex. ambulanshelikopter, eller om ett bolag har stämts så att det har blivit ett rättegångsärende. För medier skriver mer om rättegångar än om olyckor.
 
Under åren 2019 och 2020 skrev jag fyra artiklar i tidskriften
Contra om hur farlig vindkraften är. De var resultatet av en rejäl research i ämnet. Alla fyra artiklarna finns på nätet för tidskriftens prenumeranter, men de ligger bakom betalvägg i tre års tid för andra läsare. Nu har jag dock fått lov av Contra att publicera artiklarna tillsammans i en enda pdf-fil här:
 
Vindkraftsartiklarna-i-Contra-2019-2020.pdf
 
Det är angeläget att denna information finns till hands för allmänheten eftersom energikostnaderna i Sverige just nu skenar iväg. Vi är många som har insett att det var oansvarigt att avveckla dugliga kärnkraftsreaktorer. Och allt fler förstår att ny kärnkraft behövs för att trygga landets elförsörjning. Vi vill inte frysa inomhus på vintrarna. Vi vill inte att företag i Skåne ska hindras att expandera och producera pga. bristfälliga elleveranser. Vi vill ha ett Sverige där människors
liv och lycka respekteras.
 
* * *

Hur farlig är egentligen vindkraften? Denna fråga diskuteras i Facebook, i grupper som Contras Anslagstavla och Politisk debatt .
 
 
$ $ $

 
 


Toppen       Startsidan       Debattartiklarna  debattsidan.com är
yttrandefrihetsfundamentalistisk.
 
Yttrandefriheten förbättrar
samhällets hälsa därför
att den skyddar individens
alla andra rättigheter.