debattsidan.com
Av Filip Björner
Läs även mina tidigare artiklar
 
Detta är den senaste debattartikeln.
Publicerad tisdagen den 25 juli 2023.
 
     


Startsidan       #       Ämne: Yttrandefrihet       #       Ämne: Yttrandefrihet       #       Startsidan
 
   

Islam måste tuktas
under yttrandefriheten

 
Muslimer måste lära sig...
...att respektera yttrandefriheten. De måste lära sig att tolerera att människor får lov att skämta om sådant som är heligt för dem. De måste lära sig att sekularism innebär att religion är en privatsak som inte ska påverka lagstiftningen. De måste lära sig att respektera de mänskliga rättigheterna.
 

heliga skrifter under en domarklubba HHHHHHHHHH
I det sekulära Sverige står lagen över heliga skrifter
och över människors trosbaserade känslor.

De måste komma till insikt om att den islamistiska Kairodeklarationen [1] från 1990     som antogs mot FN-stadgans deklaration om de mänskliga rättigheterna     är en skamfläck i mänsklighetens historia. De måste inse att Kairodeklarationens shariakrav är ett krav på förtryck. De måste inse att Kairodeklarationen i sin helhet måste förkastas, om de inte vill glänta på dörren för nya utbrott av Daeshligism, Daeshmördande och Daeshförtryck.
 
Jag hör ofta muslimer som påstår att IS inte hade något med islam att göra. Det påståendet är lika befängt och farligt som när en nazist påstår att Förintelsen var en onödig överdrift som inte hade något med den nationalsocialistiska ideologin att göra.
 
Än så länge har inget land med en muslimsk majoritet förkastat Kairodeklarationen. Så länge det inte har inträffat, så kan vi inte ta muslimer på allvar som i Väst hävdar att islam kan förenas med respekt för de mänskliga rättigheterna.
 
Yttrandefriheten är livsviktig
Yttrandefriheten är den viktigaste av de sociala rättigheterna. För utan frihet att yttra sig kan en individ inte försvara, förespråka eller åberopa de andra mänskliga rättigheterna. Tummar man på individens yttrandefrihet så tummar man snart också på individens rätt till livet.
 
Det är inte bara muslimer som behöver lära sig att fullt ut respektera yttrandefriheten. Det finns även kristna och icke-troende som måste lära sig att respektera enskilda individers rättigheter.
 
I Sverige finns den goda organisationen Humanisterna.
[2] Men Humanisterna är tyvärr ofta tam i sin religionskritik.
Det saknas en organisation i Sverige som argumenterar för premissen att Gud inte finns. Det saknas också en organisation som driver kravet att alla flickor under 18 år ska undersökas om de har utsatts för könsstympning.
[3] Inte ett enda av de åtta riksdagspartierna bryr sig om att rädda de infibulationstagna tjejerna, trots att det är tekniskt enkelt att göra det ifall den politiska viljan finns. [4]
 
Om Sverige ska bli fullständigt sekulärt så måste Riksdagen ta flera viktiga beslut för att skilja religionen från staten. Den svenska statskyrkan måste avskaffas. (Ja, Svenska kyrkan är fortfarande en statskyrka, trots reformerna på 90-talet och trots den upphaussade reformen vid millennieskiftet.)
Begravning och vigslar måste sekulariseras. (Jovisst; religiösa företrädare kan få välsigna, men de ska inte ha något med lagstadgade kontraktsrättsliga förhållanden att göra.)
Kyrkofullmäktige måste skiljas från staten, ifall en från staten fristående kyrka överhuvudtaget vill behålla den institutionen. Och staten måste befrias från allt som har med förvaltning och finansiering av kyrkor och gravplatser att göra     vare sig dessa betraktas som kulturföremål eller ej.
Självklart måste även monarkin avskaffas ifall den första rättsstatsprincipen     likhet inför lagen     ska gälla fullt ut.
 
Kristna måste lära sig att respektera det sekulära samhället. Riksdagspartiet KD måste därför ta ett uppgör med sitt förflutna och avskaffa K:et om det vill bli ett riktigt anständigt parti. Politisk religion, av alla sorter, är tyvärr alltid mer eller mindre människofientlig. Även kristendomen utgör ett fortsatt hot mot de mänskliga rättigheterna; liv, frihet och egendom.
 
Det är också viktigt att dogmen om arvsynden bekämpas.
[5] När jag för snart 20 år sedan intervjuade ärkebiskopen K G Hammar för den human-etiska tidskriften Botulf-bladet så höll han med mig i sak om arvsynden. Han sade om den dogmen att den enligt hans egen uppfattning är "en stor belastning för Svenska kyrkan". Jag har denna intervju inspelad på band. Större delen av intervjun publicerades direkt. Men jag valde att vänta med att publicera det samtal vi hade beträffande arvsynden. Så, det får bli i ett annat sammanhang.
 
Alla religioner och andra slags livsåskådningar måste tuktas under yttrandefriheten till gagn för människors
liv och lycka.
 
* * *

Yttrandefriheten och islam kan diskuteras i Facebookgruppen:
Politisk debatt.

 

[1] Kairodeklarationen i en pd-fil på svenska (Med kommentarer av mig.)
Den ingår i en artikel av mig som återges med tillstånd av tidskriften Contra.
 
[2] Humanisterna förespråkar sekulär humanism. De personer inom den organisationen som jag genom åren har samarbetat mest med är Gunnar Ståldal (1929-2016) och Ingwar Åhman-Eklund.
 
[3] Det finns bara en liten Facebookgrupp som ställer krav på dugliga åtgärder för att rädda de infibulationstagna tjejerna. Den gruppen heter Nolltolerans mot könsstympningar.
 
[4] Eftersom jag kritiserar alla riksdagspartierna, så kan jag i en fotnot påpeka att jag är medlem i ett av dem, nämligen Moderaterna. Och det finns inget parti utanför riksdagen som jag anser är bättre än Moderaterna.
 
[5] Begreppet dogm handlar ursprungligen om den katolska kyrkans striktaste lärosatser. Jag använder begreppet dogm om alla slags irrationella trossatser. I kunskapsteoretisk bemärkelse är dogmatism en godtycklig tro, som inte stöds av fakta.
 
 

$ $ $

 
 


Toppen       Startsidan       Debattartiklarna  debattsidan.com är
yttrandefrihetsfundamentalistisk.
 
Yttrandefriheten förbättrar
samhällets hälsa därför
att den skyddar individens
alla andra rättigheter.