@rtikel 11
 
2 juli 2007
 
debattsidan.com
Av Filip Björner
Läs även mina tidigare artiklar
 
 
 
     


Startsidan       #       Ämne: Politisk ideologi       #       Ämne: Politisk ideologi       #       Startsidan 
    Höger och vänster
 
 
Detta är en uppföljare...
...till min nionde debattartikel Liberalismen är uppåt, vari jag beskrev ett rationellt politiskt schema att betrakta de tre politiska huvudieologierna i. I det schemat klassificeras liberalismen, konservatismen och socialismen enligt de huvudvärderingar som ligger till grund för dem.
I denna artikel skall jag göra en enklare analys. Ja, det blir en betydligt mer ytlig och slarvig sådan. För nu vill jag bara förmedla ett par enkla razors, varmed man snabbt kan klassifiera olika slags politiska företeelser. Vi kan väl börja med att titta på... t.ex. ... högern...
 
Högern är emot sex
När allt kommer till kritan så handlar högerpolitik i grunden om att förbjuda sex, eller att inskränka och försvåra människors sexualitet. För ungefär tusen år sedan bytte kyrkan synpunkt beträffande äktenskapet. Från att ha varit äktenskapfientlig blev kyrkan, åtminstone nominellt, äktenskapsvänlig. Den kovändningen gjorde prästerskapet för att behålla och ytterligare befästa sin makt över människosjälarna, och prästerna kunde motivera det med att äktenskapet hade en fördel: Ett troget par minimerade ju sitt fula sexliv från promiskuitet till en begränsad förbindelse. Dessutom behövdes en viss måttlig mängd sex för att åstadkomma barnalstring, vilket i sin tur var nödvändigt för att det skulle finnas levande människor kvar på jorden vid domens dag. Så, äktenskapet var bra, och kunde rentav glorifieras, bara de äkta makarna såg till att fromt begränsa sitt fula sexliv så mycket som möjligt.
 
Allt religiöst motstånd mot homosexualitet bottnar också i den allmänna fientligheten mot sexlivet som sådant. Nej, det är inte samkönad sexualitet i sig som de homofoba prästerna främst vill komma åt. Vad de ytterst vill bekämpa är sexualiteten som sådan. Och då anses homosexualitet vara extra förkastlig, eftersom den inte behövs för barnalstringens skull.
Ja, så enkelt är det. Fast de flesta argument som framförs från högern är skenargument. Högermänniskor hasplar ur sig allsköns struntargument mot abort, kondomer, smink, filmblottade bröst, sexualupplysning, p-piller och andra bra saker. Det gör de enbart för att försöka begränsa eller stoppa alla människors härliga sexliv.
 
Vänstern är emot pengar
Pengar är roten till fredligt handelsutbyte i civila högkulturer. Utan pengar, eller någon legal motsvarighet till pengar, blir byteskulturen i bästa fall bara primitiv och trög, eller i sämsta fall ersatt av brutal plundrarmentalitet. Detta vet de flesta vänstermänniskor. Likväl gnäller de ofta över att "pengarna styr" saker och ting i samhället idag. Trots att de själva mer än gärna får högre löner och/eller mera penningbidrag för olika ändamål, så betraktar de pengar som någonting fult. De mest extrema av dem vill bannlysa pengarna ur samhället, medan de mer moderata bara vill ha kontroll över pengarna, rikedomarna och förmögenheterna.
 
Det finns en mångfald varianter av socialistiska inriktningar. Den fredliga, reformistiska socialismen är demokratisk och medför byråkratiska system och godtyckliga omfördelningsstrukturer inom ramen för blandningsekonomier. Den icke-fredliga socialismen medför hela planekonomier och förtryckarsystem, som kulminerar i sådana ideologier som kommunism, fascism och nazism. Dessa totalitära vänsterideologier har alltid en minsta teknisk gemensam nämnare, som är statens kontroll över penningflödena.
 
Högerhat och vänsterhat
Så här är det: Sex är livet, eller snarare livsbejakelse. Och: Pengar är rättvisa, eller närmare bestämt ett rättviseskipningsmedel. Så, högern hatar livet, dvs. jordelivet, medan vänstern hatar rättvisa, dvs. äkta rättvisa.
Visserligen skryter en del högermänniskor om att de vill gynna det eviga livet. Men det finns inget evigt liv. Deras moral är därför dödens moral.
På samma sätt skryter en del vänstermänniskor om att de kämpar för jämlikhet och rättvisa. Men det finns ingen jämlik rättvisa. Deras moral är därför orättens moral.
Ja, på samma sätt som den flytande abstraktionen "evigt liv" står i motsats till det goda begränsade jordelivet står den flytande abstraktionen "jämlik rättvisa" i motsats till äkta rättvisa. Äkta rättvisa är ju att bli behandlat olikt, efter sin egen förtjänst, medan jämlikhet innebär motsatsen till både frihet och rättslikhet.
 
Det är sedan inte underligt att högerledare och vänsterledare som oftast döljer sina egna grundpremisser, både för sig själva och för andra. Högermänniskor strävar efter att inte förstå det faktum att sex är livet. Vänstermänniskor kämpar för att slippa inse att pengar är rättvisa.
Så, kom ihåg detta när ni läser i Miljöpartiets program att de vill avskaffa räntor, som ju är en aspekt på sund penningutlåning. Och dra er också detta till minnes när ni läser i Moderaternas partiprogram att de vill begränsa antalet aborter i Sverige.
Högern och vänstern bekämpar sex och pengar just därför att sex och pengar är bra saker. Högern och vänstern hatar det goda därför att det är det goda. Deras grundpremisser är raka motsatsen till mänskligt
liv och lycka.
 
Kombinationen: Sex och pengar
Hur ser högern på prostitution? Jo, prostitution är sex och skall därför förbjudas. Det är egentligen inte kombinationen av sex och pengar man vill komma åt, det är bara sexet man vill stoppa.
Hur ser vänstern på prostitution? Jo, prostitution är kommersialism och skall därför förbjudas. Det är inte kombinationen av sex och pengar man vill komma åt, det är bara stålarna man vill förbjuda.
Hur ser rationella liberaler på prostitution? Problemet med prostitution är att de flesta prostituerade inte njuter av sexakterna. De utför dem av nöden. Problemet i sig beror alltså inte på att det skulle vara något fel med sexualitet i sig, eller pengar i sig, eller på kombinationen av dem. Prostitution bör vara tillåtet därför att sex och pengar bör vara tillåtet. Den bakomförliggande nöd och misär som leder till alla varianter av förnedringsprostitution låter sig inte lösas genom förbud, utan enbart genom att samhället blir friare och därmed produktivare.
Många höger- och vänstermänniskor hyser en cynisk brist på empati inför den förnedring, och inför allt det förtryck, som illegal prostitution innebär. Och de gör vad de kan för att blunda för detta faktum. Slavhandel, våld och våldtäkter bryr de sig inte om, bara de slipper se att kombinationen av sex och pengar praktiseras öppet i form av laglig sexhandel.
 
 

$ $ $

 
 
 


Toppen       Startsidan       Debattartiklarna  debattsidan.com är
yttrandefrihetsfundamentalistisk.
 
Yttrandefriheten förbättrar
samhällets hälsa därför
att den skyddar individens
alla andra rättigheter.
Surfning till senaste debattartikeln
7/11-1999     23/7-2007

3.865